Patcher được tạo bởi luc13aka47.
Mọi thông tin phản hồi xin hãy gửi về luc13ka47@hotmail.com
Hãy ghé thăm www.playingtolearn.co.cc thường xuyên để cập nhật patcher.


Patcher không fix file hosts, nên bạn update IDM bình thường.

Hoạt động tốt trên Windows XP, Windows 7 cả x86 ( 32 bits ) và x64 ( 64 bits ).

Trước khi Patch và Restore, hãy ngừng tiến trình IDMan.exe, và nên chạy patcher với chế độ Run as Administrator.


Phiên bản IDM được hỗ trợ mới nhất là v6.11 build 8 ( 7/5/2012 ).


Video giới thiệu


Kết quả scan virus tại Virustotal

Code:
https://www.virustotal.com/file/d433a434d88af25f4660dc7fe2ca94979bd66045a9beee6371523023c916da63/analysis/1339175971/
tai ve  tu: